Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

GMV Martini CZ, s.r.o.

HOME LIFT

Home Lift je nový produkt na českém trhu. Je vyroben ve shodě se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/EC se všemi znaky výtahu. Pohon 1:2 je založen na technologii Fluitronic s proporcionálním, elektronickým, digitálně řízeným ventilem NGV. Je vybaven teleskopickým  kabinovými a šachetními dveřmi. Přivolání a jízda jsou provedeny plně automaticky.
Minimální rozměry šachty jsou rekordní: prohlubeň 15 cm a hlava 260 cm. Home Lift s maximální nosnost 400 kg je poháněn jednofázovým motorem o síle 2.2 kW. V případě výpadku elektrického proudu sjede kabina do nejnižší zastávky a otevře dveře. Vysokou kvalitu zařízení dokazuje délka záruky prodloužená až na 10 let.
 
VÝTAH VE VAŠEM DOMĚ - toto je informační kampaň věnovaná budoucím i současným majitelům domů. Byli bychom rádi, kdyby byl výtah standardním vybavením nejenom veřejných budov, ale také rodinných domů. Na základě této myšlenky vyvinula firma GMV výtahovou plošinu Home Lift - unikátní výtah pro každého uživatele a vhodný do každé budovy. Vyplatí se přemýšlet o pořízení Home Liftu
už ve fázi projektování domu, i když se rozhodnete pořídit si ho v pozdějších letech. Když už budova existuje, je možné namontovat ho do šachetní věže jak externí, tak interní. Náklady na jeho pořízení jsou nižší než náklady na koupi auta a jsou srovnatelné např. s náklady na plně vybavenou kuchyň. Home Lift odpovídá Evropským směrnicím pro tento typ zařízení : funkčnost, komfort jízdy i bezpečnost.

Pro více informací navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem:
Home Lift odpovídá požadavkům Směrnice o strojních zařízeních a není výtahem
ve smyslu výtahových norem. Nicméně GMV doporučuje pro nově projektované budovy použití Home Liftu s kabinami těchto rozměrů: šířka x hloubka = 110 x 140 cm
a 90 cm šířka dveří (jeden nebo 2 vstupy). Tyto rozměry odpovídají požadavkům stavebního zákona týkajícího se přístupnosti pro imobilní osoby.

Charakteristiky Home Lift:

Napětí: 230 V - jednofázové
Příklady kabin
 
prospekt
 
katalog
 
katalog Flash
 
ver. 2.4 - 15.05.2013
 
ver. 2.4 - 15.05.2013
 
ver. 2.4 - 15.05.2013
 
ver. 2.3 - 18.06.2013
   
Více o kabinách Home Lift
Výrobce GMV
Shoda se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/EC
Pohon: 1:2 Fluitronic s proporcionálním ventilem NGV
Nosnost: 250-400 kg / 3-5 osob
Max. zdvih: 12 m
Max.počet zastávek / nástupišť: 5/6
Rozměry kabiny: ŠXHL 80-110 x 100-140 cm / dveře: 70-90 cm
Automatické teleskopické kabinové a šachetní dveře
Volitelně: protipožární dveře EI
Automatická jízda mezi zastávkami
Napětí: 230V - jednofázové / příkon: 1,5-2,2 kW
Rychlost: 0,15 m/s
Použití: v nových a stávajících obytných budovách, veřejných budovách, rodinných domech.

Home Lift je registrovaná obchodní značka GMV.
+420 541 240 400

Více o výtazích
 
info@hlc-gmv.cz    
Následující animace vysvětluje inovativní provozní režim Home Lift® ve srovnání s ostatními vysokozdvižnými plošinami. Home Lift® pracuje zcela jinak, dveře se otevírají/zavírají automaticky.

Home Lift®
(automatický mód)
Ostatní plošiny
(manuální mód)