Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

AUTOVÝTAHY VL

VÝTAHY

VL  autovýtahy představují verzi hydraulických
osobo-nákladních výtahů vhodných pro přepravu osobních automobilů. Výtahy jsou k dispozici
ve 3 standardních verzích:
Nejlepší a nejpokrokovější technologie
pro dopravu automobilů *)
VL40 o nosnosti 4 000 kg a rozměrech kabiny
2,8 x 6,0 m, šířka dveří 2,6 m
VL35 o nosnosti 3 500 kg  a rozměrech kabiny
2,7 x 5,6 m, šířka dveří 2,4 m
VL30 o nosnosti 3 000 kg a rozměrech kabiny
2,4 x 5,3 m, šířka dveří 2,3 m.
GMV doporučuje VL40 a VL35, protože tyto výtahy mohou přepravovat všechna osobní auta, včetně největších amerických aut typu SUV.  Výtahy VL jsou vybaveny přímým pohonem (technologie GMV 1:1) s 2 typy pístů EC (teleskopické písty
s mechanickou synchronizací). Výtahy slouží k víceúrovňovému parkování v podzemních a nadzemních garážích. To je často jediné řešení umožňující parkování v budovách městských center. Náklady na jeden autovýtah VL a jeho šachtu pro
2-úrovňové garážové parkování  představuje asi 1/3 nákladů na tradiční  betonovou příjezdovou cestu
.
Navíc investor získá 12 až 16 parkovacích míst.
Autovýtah VL30 / VL35 / VL40

Zvláštní pozornost byste měli věnovat výtahu
SUPER-VL (S-VL) o nosnosti od 5 000 do 10 000 kg.
Kabina má rozměry: šířka x hloubka 3,0 x 6,0 m, šířka dveří 2,8 m. Výtah S-VL je určen  pro dopravu těžkých limuzín a speciálních automobilů. 


*) Velká výhoda oproti jiným technickým řešením:
Přímý pohon s unikátní technologií GMV 1:1.
Teleskopické písty typ  EC/TCS z výroby GMV Sweden AB se 100%  synchronizací ovlivňující provoz a životnost výtahu (žádná jiná technologie nezajistí takové vlastnosti).
Vysoká odolnost a spolehlivost díky malému počtu použitých komponentů (včetně pohyblivých částí).
Nízké provozní a servisní náklady.
Jednoduchá a ultra lehká konstrukce ve srovnání s jinými trakčními a hydraulickými autovýtahy.
Vyjímečně malé rozměry šachty v poměru k rozměrům kabiny.
Minimální prohlubeň 1,0 m.
Mimořádně stabilní pozice podlahy kabiny při vjezdu auta - to není možné v případě lanování  (hydraulické autovýtahy 1:2 a trakční autovýtahy 4:1).
Standardní nosností od 3,0 až do 4,0 t a dle výběru od 5 až do 11 t.
Možnost zvýšení nosnosti při stálých rozměrech kabiny.
Centrální dveře pro rychlý a bezpečný  vjezd auta.
Technologie a funkčnost
Ekologie
 
katalog
 
popis
 
katalog Flash
 
ver. 3.0 - 15.05.2013
 
ver. 3.0 - 15.05.2013
 
ver. 3.1 - 18.06.2013
 
ver. 3.0 - 15.05.2013
 
ver. 2.5 - 18.06.2013
   
   
Na materiál nenáročné konstrukce pro výtahy VL, nízká hmotnost (až o 30-60% nižší než u jiných trakčních a hydraulických autovýtahů.
Malý počet komponentů.
Nízká poptávka po náhradních dílech díky jeho odolnosti a spolehlivosti.
Nízké provozní a servisní náklady.
Lehká a na materiál nenáročná konstrukce šachty díky silám působícím na dno šachty.
Pohon bez permanentních magnetů, jejichž výroba je mimořádně náročná na spotřebu el.energie a jejichž používání problematické a drahé.
Nízká spotřeba elektrické energie.
Bezpečnost
Více než 50-ti leté zkušenosti ve výrobě hydraulických výtahů.
Bez masivních konstrukcí (žádný pohon nebo protizávaží) nad kabinou.
Bez lan, na kterých je montována kabina.
Strojovna se nachází v samostatném místě, což zaručuje bezpečnou montáž a údržbu.
 
Autovýtah VL30 / VL35 / VL40

Více o výtazích
 
JEDNOPODLAŽNÍ GARÁŽE
DVOUPODLAŽNÍ GARÁŽE
Zvedáky pro vozidla VL® jsou provedeny unikátní technologií GMV 1: 1 Jde o o světový unikát s přímým pohonem 1: 1, který udržuje podlahu kabiny stabilní při vstupu do vozu. Kromě toho se zdvihací hřídele vyznačují extrémně malými rozměry v poměru k velikosti kabiny.
Výtahy slouží v mnohaposchoďových nadzemních i podzemních garážích. Použití tohoto výtahu
v malé garáži pod budovou namísto typické rampy, ušetří 5 až 9 parkovacích míst na jedné úrovni. Následující obrázky vysvětlují tyto výhody:
Garáž s tradiční rampou
(Vstup ve spodním patře)
Garáž s autovýtahem
Garáž s tradiční rampou
Garáž s autovýtahem
H-varianta pro auta se střešním boxem
GMV nabízí autovýtahy s dodatečnou výškou (VL30 H, VL35 H a VL40 H) s kabinou a kabinovými
dveřmi vysokými až 2,5 m. Tak mohou výtah používat i auta s namontovaným střešním boxem.
Vycházíme tak vstříc požadavkům těch zákazníků, kteří upřednostňují montáž střešního boxu raději
v garáži než před budovou, kde na to většinou není místo.
H-varianta autovýtahu VL
Standardní autovýtah VL
Všeobecné požadavky na autovýtahy GMV
1.
Minimální rozměry kabiny autovýtahu: šířka 2,7 m, hloubka 5,6 m, šířka dveří 2,4 m.
2.
Kabina by měla být vybavena dvěma panely s dvěmi ovladačovými kombinacemi umístěnými
na protilehlých stěnách kabiny a dosažitelnými ze strany sedátka řidiče přes otevřené okénko auta. Autovýtah by měl být vybaven semafory umístěnými před šachetními dveřmi a v kabině.
3.
Autovýtah musí být vybaven nouzovým systémem, který v případě výpadku elektřiny dopraví kabinu do definovaného podlaží a otevře dveře, aby se auto dostalo ven z kabiny.
4.
Kabina musí být vybavena zřetelnými informacemi s požadavkem na nutnost vypnutí motoru
před zadáním příkazu k pohybu kabiny.
5.
Vzdálenost mezi zavřenými šachetními dveřmi a protilehlou stěnou nebo přepážkou v budově
musí být minimálně 8,5 m.
Důležité parametry - síly na práh kabiny Fs
Největší zatížení na konstrukci autovýtahu vzniká při vjezdu auta do kabiny. Na prahu působí síla Fs. Kabina, rám kabiny a vodítka by měly být dostatečně silné na to, aby odolaly této síle a točivému momentu (Ts).
Autovýtahy GMV jsou charakterizované těmito silami na práh kabiny Fs.
VL40   Fs = 2 400 kg
VL35   Fs = 2 100 kg
VL30   Fs = 1 800 kg