Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

GREEN LIFT - TML 1600 - OSOBNÍ (GL-TML 1600)

VÝTAHY

 
ver. 2.2 - 15.05.2013
 
ver. 2.3 - 18.06.2013
   
   
GREEN LIFT - FLUITRONIC TML 1600

je standardní osobní hydraulický výtah o nosnosti 1 600 kg (21 osob)
s rozměry kabiny šířka x hloubka = 1,4 x 2,4 m
a dveřmi šířka x výška  = 1.2 x 2 m.
Při výrobě výtahu se přísně dodržují normy ISO 9001 a odpovídá
požadavkům Evropské směrnice pro výtahy 95/16/CE.
Výtah je ideálním prostředkem pro vertikální dopravu osob v budovách
vyžadujících větší kabiny, jako jsou například obchodní centra.
Rozměry kabiny umožňují přepravu osob spolu s nákupními vozíky.
V případě pečovatelských domů je kabina vhodná pro přepravu lůžek
s nemocnými a doprovodným personálem.

Home Lift
Více o výtazích
Standardní kabiny TMC
Výtahy pro imobilní osoby
Výtahy
GREEN LIFT o nosnosti 630 kg a více jsou vhodné pro imobilní osoby.
 
Výtah v domě v prostoru schodiště