Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

NORMY A PŘEDPISY

OZNAČENÍ A ČÍSLO
(TŘÍDÍCÍ ZNAK)
NÁZEV NORMATIVNÍHO DOKUMENTU
(024302)
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost -
Část 3: Informace pro používání a údržbu
(024302)
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost -
Část 5: Pramenná lana pro výtahy
(274000)
Elektrické výtahy. Názvosloví
(274002)
Bezpečnostní předpisy pro výtahy -
Provoz a servis výtahů
(274007)
Bezpečnostní předpisy pro výtahy -
Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
(274010)
Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků
(274011)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
(274014)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů -
Evakuační výtahy
(274210)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů
a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Výtahy pro dopravu osob a nákladů -
Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro
dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů -
Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace
u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů -
Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy
a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací
plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení
a zkoušky výtahových komponent
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní
úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost
výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu -
Část 71: Výtahy odolné vandalům
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů -
Část 72: Požární výtahy
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů -
Část 73: Funkce výtahů při požáru
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů -
Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy -
Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených
pro dopravu osob nebo osob a nákladů
(274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy -
Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob se
zdravotním postižením
(274210)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů
a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách
(274090)
Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu
(274100)
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé
schody a pohyblivé chodníky - Vyzařování
(274101)
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé
schody a pohyblivé chodníky - Odolnost
(274081)
Osobní a malé nákladní výtahy -
Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T
(274315)
Zřizování výtahů -
Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI
(274333)
Elektrické výtahy.
Část 3: Malé nákladní výtahy třídy V
(274060)
Zřizování výtahů -
Část 5: Ovládací prvky, signalizace a další příslušenství
(274310)
Elektrické výtahy.
Část 6: Osobní výtahy pro bytové domy - Navrhování a výběr
(274006)
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků -
Část 1: Měření spotřeby energie a její ověřování
(274006)
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků -
Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy
(274802)
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků -
Část 1: Konstrukce a montáž
(274802)
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků -
Část 1: Konstrukce a montáž
(274802)
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků -
Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých
chodníků
(274008)
Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky -
Metodika posuzování a snižování rizika
(330165)
Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení
(331500)
Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
(332000)
Elektrické instalace nízkého napětí -
Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti -
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
(332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů -
Část 1: Všeobecné požadavky
(332000)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů -
Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů
(343100)
Obsluha a práce na elektrických zařízeních -
Část 1: Obecné požadavky
(343100)
Obsluha a práce na elektrických zařízeních -
Část 2: Národní dodatky
(347472)
Ploché ohebné kabely s polyvinylchloridovým pláštěm
(730802)
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
(730804)
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
(730810)
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
(730818)
Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami
(730821)
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí
(730833)
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
(730834)
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
(730835)
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
(730845)
Požární bezpečnost staveb - Sklady
(730848)
Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
(833001)
Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci -
Posouzení rizika a snižování rizika
(833212)
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu
k nebezpečným místům horními a dolními končetinami.

INFORMACE