Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

OBCHODNÍ PODMÍNKY

INFORMACE

Všeobecné obchodní podmínky

Vydání 1.1
25. května 2018
GMV Martini CZ, s.r.o.
Kabátníkova 575/9, 602 00 Brno

Rejstř. soud: KOS Brno, Reg. Č. C8918
IČO: 46995293
DIČ: CZ46995293
Všechny Vámi poskytnuté informace považujeme za důvěrné a budeme s nimi nakládat
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR).